El certamen

Els premis Ceret-Banyoles es convoquen cada any, un des de Ceret i el següent des de Banyoles. L'any 1985 els ajuntaments de les dues poblacions van signar el primer conveni per tal de poder-lo celebrar i fins a l'actualitat s'ha anat renovant.

Des de Ceret la convocatòria és per a sardanes i des de Banyoles per a obres de concert per a cobla que no siguin sardanes.

Durant les Festes de Sant Martirià, dins els actes de la Festa de la Música per a Cobla s'aprofita per estrenar i divulgar les obres premiades en el Certamen.

Durant tots aquests anys, hem rebut moltes obres per participar en els Premis, les quals, totes les premiades han estat estrenades durant el concert. Els cinc membres del jurat han de realitzar un treball molt important i de compromís, ja que decidir entre tantes obres, no sempre és fàcil. Per la convocatòria de l'any 2010 arrel de les reflexions fetes pel Foment respecte a si la fórmula actual encara és vàlida, si és prou motivadora per als compositors o per què algunes obres premiades no es toquen mai més, es va canviar el plantejament. Es van demanar 2 obres d'encàrrec i aconseguir així que el 2012 fos una convocatòria renovada i engrescadora.